Search

Compact Motion Kütüphanesi

Standart PLC ile senkronize hareket kontrolünde ilk adım.

Çoğu kompakt PLC, yüksek hızlı sayıcıları geri bildirim olarak kullanır ve (servo) sürücüyü kontrol etmek için puls çıkışı kullanarak noktadan notktaya konumlandırma sunar. Ancak bugün birkaç eksende, senkronize ve kapalı çevrimli hareket kontrolüne ihtiyaç duyuluyor. Biz buna “Compact Motion” diyoruz.

Compact Motion, noktadan noktaya konumlandırma (standart PLC fonksiyonu) ve süper hızlı, hassas ve karmaşık hareket kontrolüne (özel hareket kontrolörü) üçüncü alternatiftir.

Faydalar

  • Uygulamanızı hızla gerçekleştirir
  • Tüm uygulama tek bir Omron PLC tarafından kontrol edilir
  • Senkronizasyon için inverter ve servo sürücüleri destekler
  • Birçok Compact Motion talebini (kapalı çevrim, takip, cambox vs.) destekleyecek kadar esnektir
  • Analog, ağ veya puls çıkışı seçeneği
  • Kolay ayar, destek ve bakım
  • Tüm uygulama için sadece bir CPU’nuz olduğundan uygun maliyetli bir çözümdür

Fonksiyon Blokları

NOKTADAN NOKTAYA KONUMLANDIRMA

"PTP_" Fonksiyon Blokları, düz profilli bir slave eksenini kapalı çevrimde hareket ettirir. Acc_Distance, hedef hız ve Dec_Distance çalışırken değiştirilebilir.

ELS + Addax

"ELS_Addax_" Fonksiyon Blokları, bir kapalı çevrim profilini master enkoder profilinin üzerine bindirmenizi sağlar. Acc_Distance, hedef hız ve Dec_Distance çalışırken değiştirilebilir. Fonksiyon malzemenin kaymasını telafi etmek için master ve slave arasındaki konumu yeniden aşamalandırmaya olanak tanır.

MOVELINK

"MOVELINK_" Fonksiyon Blokları, bir slave ekseni belirlenen master eksenle kapalı çevrim senkronize ederek hareket ettirir. Bir tür elektronik CAM işlemi uygulanır ancak senkronize konumlandırma slave eksen ile master eksen arasında uygulanır. Fonksiyon, "çalışırken kesme" işlevselliği geliştirmeye olanak tanır.

CAM Profile

"CAMBOX_" Fonksiyon Blokları, bir ekseni konumlar tablosunda depolanan hareket profilinin değerlerine göre hareket ettirir. Sürekli değişken yazılımsal dişli kutusu oluşturmak için hareket başka bir eksenin (master eksen) ölçülen hareketine bağlanır. Tablo 3600 çift nokta içerebilir. Fonksiyon, servo sürücülü bir mekanik CAM üretmeye olanak tanır.

ELEKTRONİK EKSEN BAĞLANTISI (ELS)

"ELS_" Fonksiyon Blokları, elektronik dişli kutusu oluşturmak için master eksen (enkoder) ile slave eksen arasında elektronik bağlantı (kapalı çevrim) oluşturur. Kontrol kazançları, Konum penceresi, İzleme Hata sınırı gibi genel parametrelerin tümü çalışırken belirlenebilir ve değiştirilebilir.

SEÇİM ARACI

Fonksiyon Bloklarına ek olarak Fonksiyon Bloklarınızı yapılandırmanızı kolaylaştırmak, belgelere erişebilmenizi ve bunları uygulamanıza uygun biçimde nasıl uyarlayabileceğinizin örneklerini görmeniz için bir seçim aracı sağlıyoruz.